Sameskolan, Kiruna

Sameskolan byggde på 1960-talet. En stor om- och tillbyggnad gjordes 2001 med nya delar där arkitekturen kännetecknades av stor originalitet. I lokalerna ryms idag förskola och låg- och mellanstadiet. Skolans popularitet ledda till en tillströmning av elever som gjorde att trångboddheten ökade. Dessutom blev det tydligt att det fanns stora akustiska problem i lärosalarna. Vårt förslag var att göra en en omfördelning av de befintliga lokalerna och att göra en tillbyggnad som harmoniserade med byggnaden från 2001.
Specialfastigheter Sverige AB 2012.
Till mobilversion