Polishus Umeå

Polisen var sedan länge trångbodda i sina lokaler på Ridvägen. Dessutom uppfyllde inte byggnaden de säkerhetskrav som idag ställs på ett polishus. 2010 fick vi uppdraget att skapa ett modernt och funktionellt hus. Projektet inleddes med ett grundligt program- och skissarbete. Därefter har vi haft uppdraget som generalkonsult och ansvarat för all projektering. Projektet inleddes med två delar där den första bestod i att bygga om och till befintlig byggnad. Den andra delen, en nybyggnad på drygt 5000 m2 för polisens olika specialverksamheter, har projekterats som Miljöbyggnad silver. Byggnaden certifierades i april 2014 av SGBC, Sweden Green Building Council, som Sveriges första säkerhetsklassade miljöbyggnad. Projekten i polishuset fortsätter med nya lokaler åt Ekobrottsmyndigheten, ny godsmottagning, ombyggnad av kontor och utbyggnad av arrestavdelning.
Hemsö Fastighets AB 2010-2014.
Till mobilversion