Arconi bildades i slutet av 2008 av ägarna Monica Nordin och Roger Borgh. Arconi har sedan dess vuxit till att idag vara Härnösands största arkitekt- och byggkonsultföretag. Hos oss möter du personer med erfarenhet och utbildning inom arkitektur, formgivning, inredning, visualisering,  kontrollansvarig samt projekt- och byggledning.

Vi har erfarenheter från tidiga skeden i projekten som inspiratörer och med program- och skissarbete till att ansvara och leda den samlade projekteringen. Förutom den egna kompetensen använder oss av underkonsulter. Vi kan även hålla i projektets genomförande med både upphandling av entreprenörer och byggledning till överlämnande av färdigt projekt till förvaltning och brukare. I varje projekt sätter vi ihop en projektgrupp som har de kompetenser som krävs för det aktuella uppdraget.

Vi har erfarenhet av att arbeta med projekt över stora delar av Sverige och har ett brett kontaktnät till både beställares kontaktpersoner och konsulter runt om i landet.
Till mobilversion