Härnösands curling- och eventhall

En idrott som under en längre tid har profilerat Härnösand är curling. Det understryks ytterligare av att i Härnösand finns det enda curling-gymnasiet i Sverige med riksintagning. Curlinghallen var sedan länge utdömd och Härnösand riskerade att förlora curling-gymnasiet om inte en ny curlinghall byggdes. Projektet handlar om att skapa en modern curlinghall som tillgodoser nationella och internationella krav från tävlande, funktionärer, utbildare och åskådare. Tanken är att också att hallen ska vara en levande eventarena. Vi på Arconi hade uppdraget att skissa och projektera till bygglov och förfrågningsunderlag. Illustrationen visar den byggnad som först gick ut på förfrågan. Då det var nödvändigt att minska byggkostnaden så gjordes bland annat en förändring som innebar att arenan vändes så att entrén placerades mot Högslättens huvudentré.
AB Härnösands kommunfastigheter 2009-2012.
Till mobilversion